Planujesz założenie działalności gospodarczej? Skorzystaj ze wsparcia RCIiTT ZUT!

Od dnia 1 lutego 2017 roku Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) prowadzi nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT).

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Szczegółowy zakres usług preinkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT.

Nabór osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest prowadzony w trybie ciągłym, a jego zasady zostały przedstawione w Regulaminie naboru preinkubowanych.

Aby wziąć udział w naborze wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT:  innowacje@zut.edu.pl
    lub
  • osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 103 (I piętro), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Formularz zgłoszeniowy zostanie poddany ocenie w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu, a wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej RCIiTT ZUT. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku zawierana jest Umowa o preinkubację, która wygasa z chwilą założenia działalności gospodarczej

Przed przystąpieniem do naboru uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

UWAGA! Po wygaśnięciu Umowy o preinkubację RCIiTT ZUT oferuje wsparcie w postaci usług inkubacji, które polegają m.in. na nieodpłatnym udostępnieniu zamkniętych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem oraz możliwości korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.

Szczegółowych informacji nt. działań AIP RCIiTT udziela pani Magdalena Ostrowska: tel. 91 449 44 08, e‑mail: mostrowska@zut.edu.pl.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!

Galeria
Tagi
Inkubator
Komentarze