Pierwsze konkursy w ramach EIC Transition Horyzontu Europa ogłoszone

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach działania EIC Transition Programu Ramowego Horyzontu Europa zostały opublikowane przez Komisję Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie takie propozycje, które będą oparte na wynikach uzyskanych w projektach wspartych z EIC Pathfinder Pilot oraz Proof of Concept ERC, mające na celu dopracowanie technologii i stworzenie uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań.

W 2021 r. zaplanowano nabory wniosków w formule Open – bez ograniczeń tematycznych oraz Challenges – dla tematów określonych w Programie Pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji: 

EIC Transition Open – finansuje nowatorskie technologie z dowolnej dziedziny naukowej, które osiągnęły już eksperymentalne potwierdzenie zasady działania w laboratorium. Technologie powinny dalej dojrzewać, zostać zwalidowane w laboratorium oraz w odpowiednich środowiskach, aby rozwinąć gotowość rynkową.

The EIC Transition Challenges: Medical Technology and Devices – konkurs jest dedykowany w szczególności dla nowych technologii i urządzeń, odpowiadających na ważne potrzeby zdrowotne w bezpośrednim leczeniu klinicznym oraz opiece nad pacjentem. Wspiera działania przejściowe od wyniku weryfikacji koncepcji (proof-of-concept) do poziomu dojrzałości technologicznej odpowiedniego dla oceny klinicznej i mającego na celu opracowanie strategii eksploatacji.

The EIC Transition Challenge – Energy harvesting and storage technologies  –  finansuje innowacyjne technologie, które mają na celu opracowanie wydajnego, taniego, zrównoważonego i elastycznego pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania energii. Technologie te są uznawane za ważne dla celów Zielonego Ładu, dotyczących zdekarbonizowanych systemów energetycznych, przy jednoczesnym przechodzeniu na bezpieczną i przystępną cenowo energię.

Wnioski można składać do dnia 22 września 2021 r. do godz. 17:00 za pośrednictwem Portalu Funding&Tenders.

W celu poznania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z konsultantem Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Agnieszką Bujny, e-mail: Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.
 

Komentarze