PBSE - program skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) PBSE, który jest przeznaczony na finansowanie badań w sektorze elektroenergetycznym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) PBSE, który jest przeznaczony na finansowanie badań w sektorze elektroenergetycznym. Program powstał na wniosek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum (minimum 2 przedsiębiorstwa).

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu
Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna; 
Obszar badawczy B: Energetyka odnawialna; 
Obszar badawczy C: Sieci elektroenergetyczne; 
Obszar badawczy D: Nowe produkty i usługi.

Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 2 mln PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 50 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego IUSER wynosi 150 mln PLN.

Wnioski będą przyjmowane od  2 listopada do 20 grudnia 2016 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.

Galeria
Komentarze