Oceń Horyzont 2020 do 15 stycznia!

Zbliża się termin zakończenia konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską dotyczących oceny programu Horyzont 2020 oraz programu EURATOM. Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani, zarówno indywidualni naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci, jak i instytucje uczestniczące w procesie aplikowania, oceny i realizacji projektów. Śródokresowa ocena ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania programów do roku 2020. Będzie też istotnym elementem w przygotowaniach kolejnego programu ramowego Unii Europejskiej.

Gorąco zachęcamy do wyrażenia swojej opinii do 15 stycznia br. za pośrednictwem ankiet dostępnych pod linkami (ich wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 20 minut):
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm (Horyzont 2020)
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm (EURATOM)

Horyzont 2020 to program zorientowany na innowacje i wdrażanie ich na rynek, charakteryzujący się mnogością różnych instrumentów. Do września 2016 r. KE podpisała ponad 9 tys. umów grantowych na kwotę prawie 16 mld € finansujących projekty realizowane w ramach konkursów zamkniętych w latach 2014-15. Podobnie jak w 7. Programie Ramowym, obserwuje się w nim znaczącą geograficzną i instytucjonalną koncentrację uczestników. Trzynastka nowych krajów UE uzyskuje niecałe 5% z całości budżetu wydanego dotąd w Horyzoncie 2020, czyli niecałe dwa razy tyle, co jedna instytucja z EU15. Taki stan utrzymuje się od kilkunastu lat i wymaga konkretnych działań również na poziomie KE.

Ważnym wewnętrznym wyzwaniem w Unii Europejskiej jest zatem optymalne wykorzystanie potencjału doskonałości Europejskiej Przestrzeni Badawczej ulokowanego we wszystkich regionach UE, w tym w Polsce i pozostałych krajach EU13. Propozycje stosownych zmian na poziomie Horyzontu 2020 dyskutowane były w czasie konferencji Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide, która odbyła się 23 listopada 2016 w Brukseli. Proponowano wprowadzenie mechanizmów zachęcających do otwarcia zamkniętych sieci współpracy na nowych partnerów i infrastruktury badawcze z krajów EU13. Konieczne są także zmiany zasad wynagradzania w Horyzoncie 2020 w kierunku złagodzenia różnic wynagrodzenia badaczy w „nowych” i „starych” państwach członkowskich. Wprowadzony bonus do wysokości 8000 € rocznie zniechęca naukowców z nowych krajów do aplikowania do H2020, gdyż nie gwarantuje wynagrodzenia na poziomie tego, jakie można uzyskać realizując programy krajowe. Podkreślano także konieczność utrzymania odpowiedniej równowagi między małymi i dużymi projektami oraz zapewnienie właściwej proporcji geograficznej w grupach doradczych i panelach oceniających.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie KE.