Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). 

1.    W ramach grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA), poszukiwany jest naukowiec do panelu European Fellowship – Society and Enterprise (EF-SE). Obejmuje on multidyscyplinarne projekty utworzone w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Potrzebny jest specjalista w dziedzinie transkryptomiki i metabolomiki (doktorant) lub badacz z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie omiki związanej z procesem fermentacji. Jego zadaniem będzie między innymi dalsza optymalizacja produkcji we włoskiej firmie, szczegóły.

2.    Greckie MŚP, doświadczone w zakresie strategii cyfrowej i doradztwa, technologii informacyjnej, rozwoju produktów i usług, w ramach konkursu H2020-SU-FCT02 (Technologie usprawniające walkę z przestępczością i terroryzmem) poszukuje stadionów oraz organizatorów dużych wydarzeń jako użytkowników końcowych do projektu, szczegóły.

3.    Chorwacka firma i instytut energetyczny, jednostki mające doświadczenie w planowaniu strategicznym i wdrażaniu nowych rozwiązań energooszczędnych dla użytkowników końcowych, podejmie współpracę z partnerem (uniwersytet, MŚP) zdolnym koordynować projekt UE w ramach konkursu H2020-LC-SC3-B4E-12-2020 - National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative, szczegóły.

4.    Włoska firma biotechnologiczna i inżynieryjna opracowała nowy, innowacyjny bioreaktor i technologię fermentacji. Aby przeprowadzić demonstrację prototypu w środowisku operacyjnym, potrzebni są partnerzy z sektora spożywczego, paszowego, farmaceutycznego, zainteresowani współpracą badawczą w ramach konkursu Fast Track to Innovation (FTI). Firma potrzebuje także koordynatora, który będzie zarządzał projektem, szczegóły.

5.    Hiszpański uniwersytet publiczny poszukuje europejskiego, regionalnego lub lokalnego organu ścigania (LEA) do projektu w odpowiedzi na zaproszenie SUFCT02-2018-2019-2020. Celem jest scalenie kilku technologii cyfrowych w jedną platformę, która usprawni walkę z przestępczością i terroryzmem, szczegóły.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. Więcej informacji udzieli p. Sara Tabor-Osińska, konsultant ds. Programów Ramowych, Sara.Tabor@zut.edu.pl.
 

Komentarze