Nabory do kolejnych edycji konkursów: ETIUDA i UWERTURA

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór do kolejnych edycji konkursów ETIUDA oraz UWERTURA.

Serdecznie zachęcamy przyszłych oraz obecnych studentów studiów doktoranckich, którzy mają otwarty przewód doktorski (lub go otworzą do 30 kwietnia) i posiadają dorobek naukowy oraz sukcesy w działalności naukowej do zapoznania się z kolejną edycją konkursu Etiuda 7. W  ramach tego konkursu można odbyć staż zagraniczny, trwający od 3 do 6 miesięcy oraz przyznawane jest stypendium na okres przygotowania rozprawy doktorskiej.

Naukowcom posiadającym stopień doktora, zatrudnionych na umowę o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą polecamy konkurs Uwertura 3. To możliwość finansowania projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych a także odbycia stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym granty ERC, trwającym od 3 do 6 miesięcy. Celem tego konkursu jest wsparcie naukowców prowadzących badania w polskich podmiotach w efektywnym uzyskiwaniu środków europejskich na realizację badań.

Wnioski o finansowanie w wymienionych konkursach należy wysłać do dnia 15 marca 2019 w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Konkursy będą rozstrzygane do września 2019.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT: 

Grażyna Przybylska, e-mail: grazyna.przybylska@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 18 oraz Monika Izwikow, e-mail: monika.izwikow@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 18.