Nabór wniosków do programu finansującego przyjmowanie doktorantów

Komisja Europejska otworzyła konkurs Innovative Training Networks (ITN) w ramach Horyzontu 2020. Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2017 r.

Komisja Europejska otworzyła konkurs Innovative Training Networks (ITN) w ramach Horyzontu 2020. Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2017 r. ITN są to działania dające możliwość stworzenia międzynarodowych sieci kształcących doktorantów. Udział w programie ma dać młodym naukowcom szansę na nawiązanie kontaktu z instytucjami z sektora pozaakademickiego, która ma się przyczynić do poprawy perspektyw rozwoju ich kariery. Doktoranci w ramach projektu mają możliwość prowadzenia prac badawczych oraz rozwijać i poszerzać dodatkowe umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi.

Wnioski na przedsięwzięcia trwające do 4 lat składane są przez konsorcja instytucji. Po otrzymaniu grantu konsorcjum prowadzi otwarte konkursy (ogłaszane między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniając początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu. Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów: 

European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich UE i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców. Projekt może kończyć się doktoratami wśród przyjmowanych młodych naukowców lub nie.
European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny program studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Projekt kończy się nadaniem przyjmowanej osobie przez instytucje wspólnego lub wielokrotnego doktoratu. 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na Participant Portal. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami konkursu to zapraszamy do konsultacji: 


Edyta Pazura-Umecka 
Tel. 91 449 41 53 
e-mail: epazura@zut.edu.pl

Galeria
Komentarze