Nabór ewaluatorów do maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii

Maltańska Rada ds. Nauki i Technologii poszukuje ewaluatorów, którzy zapewnią wsparcie doradcze w systematycznej i obiektywnej ocenie przedłożonych wniosków projektowych, raportów okresowych i analizy due diligence w ramach Narodowego Programu Badań i Innowacji Fusion. Ewaluatorzy oceniają m.in. wartość, skuteczność i znaczenie całego projektu, jak i jego poszczególnych etapów, zgodność z wytycznymi określonymi przez Radę.

Zaproszenie jest skierowane do ekspertów posiadających wiedzę specjalistyczną w kilku obszarach nauki i techniki:

  • przemysł morski,
  • akwakultura,
  • zdrowie,
  • produkcja o wysokiej wartości dodanej,
  • budownictwo energooszczędne,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • lotnictwo i przestrzeń kosmiczna,
  • rozwój produktów turystyki.

Termin składania wniosków upływa z dniem 18.11.2019 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii.

Komentarze