Lato z Marią Skłodowską-Curie: wniosek oczami eksperta KE

Ostatnie dwa konkursy na Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 zamykają się na koniec tegorocznego kalendarzowego lata: 9 września granty indywidualne (Individual Fellowships), a 29 września granty na dofinansowanie programów stypendialnych (COFUND).

Aktualnie realizowanych jest ponad 200 projektów z udziałem polskich instytucji. Pamiętajmy również o ponad 20-letniej historii tego programu, która będzie kontynuowana po 2020 roku, w kolejnym 7-letnim unijnym programie ramowym badań i innowacji Horyzont Europa.

Zapraszamy indywidualnych naukowców planujących prowadzenie badań za granicą oraz instytucje zainteresowane przyjmowaniem naukowców przebywających poza granicami Polski na spotkania, szkolenia i konsultacje związane z działaniami Marii Skłodowskiej-Curie. Planujemy również spotkania dla jednostek, które odniosły sukces w konkursach MSCA, podczas których przedstawimy wiele istotnych aspektów związanych z realizacją projektów. Poniżej przedstawiamy planowane wydarzenia organizowane w wirtualnej przestrzeni, które w miarę zbliżania poszczególnych terminów będziemy doprecyzowywać.

Otwarci jesteśmy na Państwa propozycje, m.in. spotkania konsultacyjne w małych grupach dotyczące przygotowywanych projektów do ostatnich konkursów w programie Horyzont 2020, w tym dla obcokrajowców planujących złożyć wniosek indywidualny MSCA z polską instytucją goszczącą. Eksperci KPK PB UE i Regionalnych Punktów Kontaktowych oferują możliwość sprawdzenia wniosków przed ich ostatecznym wysłaniem na konkurs.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, szczególnie te osoby i instytucje, które zaczynają przygodę z grantami MSCA, gdyż jako KPK nie otrzymujemy z Komisji Europejskiej danych osobowych osób zaangażowanych w realizację zaakceptowanych projektów. Takich informacji brakuje także na stronach CORDIS, gdzie KE publikuje podstawowe dane o projektach finansowanych z programu Horyzont 2020.

Prosimy o przesyłanie informacji na email: mobility@kpk.gov.pl. Dziękujemy.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Lato-z-Maria_baner_www_JPG.jpg

Źródło: strona Krajowego Punktu Kontaktowego

Komentarze