Konsultant ds. programów badawczych WANTED!

W związku z rozbudową zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE poszukujemy nowego konsultanta.

Damy szansę osobie bez doświadczenia, za to z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i wykazującą się dużą kreatywnością oraz zaangażowaniem w wykonywanie codziennych obowiązków.
Cenne będą umiejętności analitycznego myślenia, tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych oraz zdolności do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych.

Oferujemy

  • intensywny rozwój zawodowy
  • udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach
  • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina
  • pracę w młodym, dynamicznym zespole

Zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: innowacje@zut.edu.pl do dnia 6 grudnia 2018 r. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzania przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Administratora obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych.”