Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Skorzystaj z oferty RCIiTT ZUT dla startupów!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 21 lipca 2017 roku ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2017 skierowany do podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z usług inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT), prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem zamkniętych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Szczegółowy zakres usług inkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT, a zasady konkursu i rekrutacji inkubowanych zostały przedstawione w Regulaminie konkursu na inkubację.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 20 sierpnia 2017 roku wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: innowacje@zut.edu.pl
    lub
  • osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 103 (I piętro), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszenia zostaną poddane dwuetapowej ocenie, a wyniki rekrutacji będą opublikowane na stronie internetowej RCIiTT ZUT. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, zostanie zawarta Umowa o inkubację, która będzie obowiązywać od dnia 2 października 2017 roku przez 12 miesięcy.

Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram konkursu na inkubację nr 1/AIP/IP/2017:

Termin Działanie

od 1. do 20.08.2017

nabór zgłoszeń do konkursu na inkubację

 

od 21. do 27.08.2017

ocena Formularzy zgłoszeniowych przez komisję rekrutacyjną (I etap oceny)

 

od 28.08. do 01.09.2017

rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (II etap oceny)

 

04.09.2017

powiadomienie o wynikach rekrutacji

 

do 15.09.2017

podpisanie Umów o inkubację

 

między 25. a 28.09.2017

spotkanie informacyjne

 

02.10.2017

przekazanie pomieszczeń biurowych

 

Przed przystąpieniem do konkursu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

Szczegółowych informacji nt. działań AIP RCIiTT udziela pani Magdalena Ostrowska: tel. 91 449 44 08, e‑mail: mostrowska@zut.edu.pl.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!

Galeria
Tagi
Inkubator
Komentarze