IV konkurs w ramach współpracy polsko-singapurskiej

15 lutego br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Agency for Science, Technology and Research z Singapuru ogłosiły otwarcie kolejnego konkursu na wspólne projekty badawcze w obszarze Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications.

Wnioski projektowe mogę składać konsorcja utworzone z co najmniej jednego uczestnika z Polski i z Singapuru. Uczestnikami z Polski mogą być instytucje naukowe (uniwersytety i instytuty naukowe) oraz publiczny sektor naukowy po stronie singapurskiej. Każdy z partnerów musi złożyć osobny wniosek do odpowiedniej instytucji finansującej.

Nabór wniosków prowadzony jest do 15 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Image removed.