IUSER - program sektorowy dla branży elektronicznej i telekomunikacyjnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) IUSER, który jest przeznaczony na finansowanie badań nad inteligentnymi urządzeniami i systemami do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) IUSER, który jest przeznaczony na finansowanie badań nad inteligentnymi urządzeniami i systemami do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej. Program powstał na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:

Obszar badawczy A: Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych; 
Obszar badawczy B: Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych; 
Obszar badawczy C: Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej; 
Obszar badawczy D: Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M; 
Obszar badawczy E: Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej;


Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 2 mln PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 30 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego IUSER wynosi 125 mln PLN.

Wnioski będą przyjmowane od  21 listopada do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.

Galeria
Komentarze