Granty w pigułce, czyli skok na kasę! – spotkanie informacyjne dla wnioskodawców i nie tylko

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców oraz pracowników administracyjnych zainteresowanych pozyskiwaniem dofinansowania na projekty badawcze, na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców i nie tylko, pn. Granty w pigułce, czyli skok na kasę!

Spotkanie poprowadzą eksperci z Narodowego Centrum Nauki, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego tak, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy na temat źródeł finansowania. Przedstawione zostaną różne mechanizmy finansowania badań: krajowe, międzynarodowe, indywidualne, w konsorcjach, dotyczące badań podstawowych i zaawansowanych.

Znaczna część programu będzie dotyczyła możliwości jakie daje Narodowe Centrum Nauki. Dr inż. Tomasz Szumełda - Koordynator Dyscyplin NCN w dziale nauk ścisłych i technicznych przedstawi kalendarz konkursowy wraz z dokumentacją, opowie o najczęściej popełnianych przez wnioskodawców błędach oraz o sposobach jak ich unikać, a także o samej procedurze oceny wniosków.

Pozostała część spotkania zostanie poświęcona dwóm największym mechanizmom finansowania jakie daje nam Unia Europejska: Programowi Ramowemu Horyzont 2020 i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2019 w godz. 9:00 - 14:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Skrobek, e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

 

Zapraszamy do rejestracji - liczba miejsc jest ograniczona.