Granty w pigułce, czyli skok na kasę!

Zapraszamy pracowników naukowych oraz administracyjnych uczelni zainteresowanych pozyskaniem finansowania na projekty badawczych do udziału w spotkaniu informacyjny, które odbędzie się 29 maja 2019 r.

Liczba miejsc
80
Data rozpoczęcia
29.05.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
26.05.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie
Opis wydarzenia

W trakcie spotkania zostaną omówione różne mechanizmy finansowania badań: krajowe (NCN) i międzynarodowe (Horyzont 2020 i EWT), indywidualne oraz w konsorcjach, dotyczące badań podstawowych i tych bardziej zaawansowanych. Uczestnicy poznają aktualne kalendarze konkursowe, dowiedzą się o najczęściej popełnianych błędach przez wnioskodawców i sposobach na ich uniknięcie, a także zapoznają się z procedurą oceny wniosków.

Spotkanie poprowadzą eksperci Narodowego Centrum Nauki, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny

Wykładowca
Fałsz
Tomasz
Szumełda
Narodowe Centrum Nauki
MWilson.jpg
Fałsz
Michalina
Wilson
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE, RCIiTT
Fałsz
Anna
Błeszyńska
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Tak
Nie
Agenda
09:00-09:10
Powitanie
Agata Skrobek, RCIiTT ZUT
not-promoted
09:10-11:00
Szkolenie dla wnioskodawców konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki:
1. Konkursy NCN - krajowe i międzynarodowe
2. Kalendarz konkursowy
3. Dokumentacja konkursowa - gdzie szukać informacji i jak je czytać
4. Konstrukcja wniosku
dr inż. Tomasz Szumełda, NCN
not-promoted
11:20-13:00
Szkolenie dla wnioskodawców konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, cd.
5. Najczęściej popełniane błędy
6.Ograniczenia w składaniu wniosków
7. Procedura oceny wniosku
8. Dyskusja
dr inż. Tomasz Szumełda, NCN
not-promoted
13:30-14:00
Horyzont 2020 – możliwości udziału w największym programie ramowym UE
Michalina Wilson, RCIiTT ZUT
not-promoted
14:00-14:30
INTERREG jako narzędzie współpracy terytorialnej
Anna Błeszyńska, UM WZP
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
sala Tkalnia (116, I piętro)

RCIiTT
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

Wydarzenie skierowane do pracowników naukowych oraz administracyjnych uczelni.

Organizator wydarzenia
Agata Skrobek
Agata
Skrobek
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

konsultant ds. programów badawczych

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form

Inne wydarzenia