Granty Indywidualne szansą na rozwój polskich jednostek

Podstawowym celem Grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA) jest rozwój kariery naukowców posiadających stopień doktora lub minimum 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej. Z korzyści wynikających z realizowania grantu IF mogą skorzystać również instytucje, zapraszając naukowców z zagranicy do przygotowania wspólnego wniosku realizowanego w polskiej jednostce. Umiędzynarodowienie badań czy zyskanie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej, to tylko niektóre profity wynikające z realizacji projektu PR Horyzont 2020.

Instytucja powinna zapewnić aplikującemu stypendyście: 
- opiekuna naukowego, który będzie wsparciem w realizacji indywidualnego projektu; 
- pomoc przy pisaniu wniosku (części administracyjnej oraz części merytorycznej dotyczącej zasobów jednostki); 
- pomoc administracyjną przy realizacji projektu. 

Nabór wniosków do programu IF MSCA potrwa do 9 września 2020 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza instytucje zainteresowane goszczeniem w swojej jednostce stypendysty MSCA IF, do przygotowania oferty wspólnego aplikowania. Prosimy o kontakt z p. Agnieszką Aloksa tel. 91 449 41 53, e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl
 

Komentarze