Fulbright Specialist Program 2018

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni. Wnioski mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne a także rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce. Projekt może obejmować przyjęcie specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Specjalista otrzymuje stypendium obejmujące honorarium oraz zwrot kosztów przelotów do/z Polski. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty, w tym zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz na stronie World Learning.

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych mija 14 listopada 2018 r.