Europejski Zielony Ład (European Green Deal)

W ramach obecnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020, Komisja Europejska przekaże 1 mld euro na konkurs Zielony Ład w celu wsparcia walki ze zmianą klimatu.

Założeniem projektów, które otrzymają dofinansowanie jest ekologiczne i cyfrowe ożywienie gospodarcze, przyspieszenie różnorodności biologicznej odnawialnych źródeł energii, czysty transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i modernizacja w kierunku 
cyrkularnej gospodarki. Celem inicjatywy jest wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Europę. Co więcej, współpraca z partnerami międzynarodowymi umożliwi poprawę światowych norm środowiskowych.

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje aż 11 obszarów, w tym:
•    8 tematycznych dotyczących konkretnych, kluczowych innowacji technologicznych 
i społecznych, które odzwierciedlają główne kierunki pracy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;
•    3 horyzontalne, które opierają się na wzmocnieniu wiedzy, pozycji obywateli 
i współpracy międzynarodowej.

Dodatkowe inicjatywy związane z planem działań na rzecz zrównoważonej gospodarki sfinansowane zostaną także w ramach następnego unijnego programu Horizon Europe.
W połowie września nastąpi publikacja i otwarcie konkursu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej
 

Komentarze