Europejska Rada Ds. Badań Naukowych w nadchodzącym programie Horyzont Europa

17 grudnia 2019 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła wstępne plany działań ERC w programie Horyzont Europa.

Pierwsze konkursy ERC pojawią się w styczniu 2021 roku. W Programie Pracy na 2021 rok nie będzie możliwości składania wniosków o granty typu Synergy. Zakłada się także stworzenie dwóch nowych paneli:

  • SH7 (Nauki społeczne i humanistyczne): Human Mobility, Environment and Space
  • PE11 (Fizyka i inżynieria): Materials engineering. 

ERC planuje również wprowadzić zmiany w panelach dotyczących nauk przyrodniczych (Life Sciences). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zaktualizowaną strukturą programu.

Istotną zmianą jest wprowadzanie do wytycznych oceny grantów typu Advanced rozmowy (interview) kandydata z członkami panelu w Brukseli. 

Więcej informacji znajduje się na stronie ERC
 

Komentarze