ERA-MIN 2 – trwa nabór wniosków do pierwszego konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o naborze wniosków do konkursu w ramach programu ERA-MIN 2. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje pięć głównych obszarów:

1. Supply of raw materials from exploration and mining;
2. Design;
3. Processing, Production and Remanufacturing;
4. Recycling of End-of-Life Products;
5. Cross-cutting topics:
       - New business models,
       - Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
       - Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji konkursowej.

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 grup badawczych z przynajmniej 2 krajów biorących udział w programie ERA-MIN 2. Szczególnie pożądani są partnerzy z organizacji akademickich jak i przemysłowych.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 5 maja 2017 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 28 września 2017 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 EUR. 

Dla wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do konkursu, a nie mających partnerów przygotowano platformę, utworzoną przez NCPs-CaRE, która dostępne jest TUTAJ. Dzięki temu narzędziu można stworzyć swoja ofertę, jak również przyłączyć się do zespołu, który poszukuje partnerów. Dostępna jest również funkcja filtrowania.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz programu.

Image removed.