E-Rare-3 - konkurs dotyczący chorób rzadkich

7 grudnia br. zostanie ogłoszony IV międzynarodowy konkurs w ramach inicjatywy E-Rare-3, w którym mogą wziąć udział jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa. Finansowanie przeznaczone jest na projekty realizujące zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Zakres tematyczny konkursu:

  • Combined multi-omics approaches that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis;
  • Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results;
  • Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology;
  • Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism.

Konsorcja, które chcą przystąpić do konkursu powinny być międzynarodowe i składać się z 3 do 6 partnerów,
z przynajmniej 3 różnych krajów
 uczestniczących w programie. W konsorcjum może być tylko 2 partnerów z tego samego kraju.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych potrwa do 6 lutego 2018 r. Wnioski pełne będą przyjmowane od połowy maja do 19 czerwca 2018 r.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zaktualizowane po ogłoszeniu konkursu.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu.