Dzień z Horyzontem 2020!

W dniu 8 października 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się Dzień z Horyzontem 2020, na który serdecznie zapraszamy!

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020. Ponadto w czasie trwania wydarzenia będzie możliwość wzięcia udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK dotyczących wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

Wydarzenie będzie poświęcone dwóm filarom: wyzwaniom społecznym oraz wiodącej pozycji w przemyśle.

W czasie Dnia z Horyzontem 2020 odbędą się również indywidualne konsultacje z ekspertami KPK dla osób i zespołów mających pomysł na projekt i planujących składać wnioski w konkursach programu Horyzont 2020.

UWAGA: Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji, program oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Wydarzenie poprzedza spotkanie brokerskie pn. Horizon 2020 for the Circular Economy & Transforming Industry (#CETI_H2020) organizowane w dniu 9 października 2019. 

Tagi
Szkolenia
Komentarze