Spotkanie brokerskie #CETI_H2020 w Warszawie!

W dniu 9 października br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „Horizon 2020 for the Circular Economy & Transforming Industry” (#CETI_H2020). Celem wydarzenia jest aktywne promowanie partnerstw badawczych i ułatwienie znalezienia partnerów do konsorcjów, które mogą aplikować o finansowanie projektów badawczych i badawczo-innowacyjnych w ramach aktualnych i nadchodzących konkursów Programu Ramowego Horyzont 2020 w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji przemysłu.

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów badawczych w ramach krótkich prezentacji (flash presentations) oraz dyskusji na temat przyszłej współpracy w trakcie spotkań indywidualnych (B2B), uprzednio umówionych za pomocą systemu b2match. Udział w spotkaniu to dobra okazja do identyfikacji partnerów badawczych oraz rozszerzenia sieci współpracy o partnerów międzynarodowych.

Spotkanie brokerskie skoncentrowane jest na tematach PR Horyzont 2020 dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji przemysłu z Wyzwań Społecznych 5 (Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców) oraz obszaru LEIT NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia), jak również powiązanych tematów z obszarów SC2 (Biogospodarka) oraz SC3 (Energia). Pełna lista tematów konkursowych, które obejmuje wydarzenie znajduje się na stronie.

Udział w spotkaniu brokerskim może otworzyć drzwi do nowych możliwości współpracy, prowadzenia badań oraz dać szansę udziału w projektach finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020. Dlatego też RCIiTT ZUT w Szczecinie oferuje możliwość sfinansowania wyjazdu na to prestiżowe wydarzenie wybranym naukowcom i innowatorom z woj. zachodniopomorskiego, którzy mają pomysł na projekt w ramach PR Horyzont 2020. Warunkiem uzyskania wsparcia ze strony Centrum jest zgłoszenie chęci przedstawienia 5 minutowej prezentacji na panelu flash presentation zawierającej m.in. informację o reprezentowanym podmiocie, konkretną ofertę udziału w wybranym temacie konkursowym z ww. obszarów oraz wzmiankę o rodzaju i roli poszukiwanych partnerów.

W tym celu obowiązkowo należy wypełnić formularz i przesłać go mailowo na adres: michal.grudzinski@zut.edu.pl do dnia 13 września 2019 (włącznie). Po potwierdzeniu pokrycia kosztów ze strony RCIiTT należy dokonać finalnej rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony organizatora. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zastrzega sobie prawo sfinansowania wyjazdu osobom, które przedstawią najbardziej obiecujące propozycje. Ocenie będzie podlegać przede wszystkim koncepcja proponowanego projektu oraz jego zgodność z tematyką wybranego konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!

Tagi
Szkolenia
Komentarze