Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri!

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie to, zarządzanie wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań umożliwia przyjazd wybitnych naukowców-liderów, którzy mogą  zorganizować swoje zespoły badawcze w Polsce. Jest to szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na swoją działalność.

Nabór wniosków w drugim konkursie już się rozpoczął i potrwa do 20 marca 2019. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.