Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri!

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie to, zarządzanie wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań umożliwia przyjazd wybitnych naukowców-liderów, którzy mogą  zorganizować swoje zespoły badawcze w Polsce. Jest to szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

Fundusze pozyskane przez jednostkę w ramach drugiego konkursu Dioscuri będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

  • kosztów utrzymania jednostki w wysokości 300 000 euro rocznie;
  • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości
    100 000 euro rocznie;
  • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych;
  • kosztów działalności naukowej Centrum Dioscuri;
  • kosztów współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
  • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej
    i infrastruktury.

Nabór wniosków w drugim konkursie już się rozpoczął i potrwa do 20 marca 2019. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.