Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Czerwiec 2022

27.06.2022

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022 – otwarta rejestracja

20 czerwca br. Dyrekcja Generalna KE ds. Badań Naukowych i Innowacji otworzyła rejestrację na czwartą edycję Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się wirtualnie 28 i 29 września 2022 r. Dwudniowe wydarzenie zgromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, którzy będą debatować jak kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Tegoroczna edycja European Research and Innovation Days daje uczestnikom możliwość dyskusji i kształtowania nowych rozwiązań wzmacniających odporność Europy i jej strategiczną autonomię. Program obejmuje sesje na temat nowej Europejskiej Agendy Innowacji, Europejskiego Roku Młodzieży, bogactwa europejskiej kreatywności kulturowej, misji UE i wielu innych tematów. Debatom towarzyszyć będzie Europejska Wioska Dni Badań i Innowacji , która zapewni przestrzeń do networkingu. W tym roku wioska obejmie kilka cyfrowych „domów”, reprezentujących politykę w zakresie badań i innowacji oraz innowacje, program Horyzont Europa oraz każdą z pięciu misji UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu, raka, oceanów, miast i gleby. Nowa, interaktywna wystawa zaangażuje...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.06.2022

Ukraina krajem stowarzyszonym z Horyzontem Europa!

Ukraina już oficjalnie posiada status kraju stowarzyszonego z programami: wspierającym badania i innowacje Horyzont Europa oraz z badawczo-szkoleniowym Euratom. Oznacza to, że ukraińskie podmioty mogą uczestniczyć w tych programach na takich samych zasadach, jak instytucje z krajów członkowskich UE.

Decyzja ta jest wsparciem uzupełniającym trwających już inicjatyw ERA4Ukraine, Horizon4Ukraine, ERC4Ukraine oraz MSCA4Ukraine, specjalnego programu stypendialnego o wartości 25 mln euro w ramach działań Marii Skłodowskiej Curie (MSCA). Warto dodać, że Europejska Rada ds. Innowacji również wspiera ukraińskie przedsiębiorstwa i start-upy zajmujące się zaawansowanymi technologiami i na ten cel przeznaczyła 20 mln euro . Zachęcamy serdecznie naukowców i przedsiębiorców do poszukiwania parterów do konsorcjów z Ukrainy. W celu poznania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z konsultantką p. Anną Przybysz , e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl , tel. 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.06.2022

RCIiTT dla biznesu - kompleksowo o finansowaniu firm

Już 15 września 2022 r. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, odbędzie się wydarzenie w całości poświęcone źródłom finansowania dla firm! Będzie to pierwsze tego typu spotkanie w naszym regionie, gdzie w jednym miejscu będzie można pozyskać kompleksową wiedzę o dostępnych możliwościach pozyskania środków przez biznes: od funduszy strukturalnych i programów europejskich na lata 2021-2027, po crowdfunding, sprzedaż na platformach e-commerce czy dofinansowanie na cyfryzację. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia będzie można zarówno wysłuchać otwartych prelekcji, jak i skonsultować konkretne pomysły biznesowe z naszymi ekspertami podczas indywidualnych spotkań.» Czytaj dalej
Szkolenia
15.06.2022

Daj się znaleźć! Zareklamuj się na stronie Komisji Europejskiej!

Znaczna większość konkursów ogłaszanych w ramach programu ramowego Horyzont Europa wymaga założenia konsorcjum projektowego. Znalezienie partnerów często staje się wyzwaniem, dlatego Komisja Europejska udostępnia specjalne miejsce na publikowanie ofert współpracy.

Mowa o zakładce partner search dostępnej na portalu Funding &tender opportunities (F&T) . Platforma dostępna jest dla każdego i pozwala zarówno przejrzeć aktualne ogłoszenia, jak też dodać własne. Partner search znajduje się w dwóch miejscach: pierwsze ogólne, widoczne z poziomu menu ( how to participate -> partner search ), gdzie można za pomocą dostępnych filtrów przeszukać całą bazę dostępnych ofert i drugie, wyświetlane pod ogłoszonymi konkursami w zakładce partner search announcements . Ta opcja pozwala przejrzeć konkretne ogłoszenia od innych podmiotów, chętnych do udziału w danym projekcie. I to właśnie w tym miejscu najlepiej opublikować własną ofertę współpracy! Treść ogłoszenia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.06.2022

Wyniki pierwszego tegorocznego naboru EIC Accelerator – 3 polskie firmy wśród wybranych do dofinansowania

Komisja Europejska wyłoniła do dofinansowania 74 projekty w ramach pierwszego w tym roku konkursu EIC Accelerator. Otrzymają one łącznie 382 mln euro finansowania w formie dotacji i komponentu inwestycyjnego. Firmy zostały wybrane spośród ponad 1000 start-upów i MŚP, które złożyły pełne wnioski o dofinansowanie (full application) w konkursie trwającym do 23 marca 2022 r. Do ostatniego etapu oceny, tj. spotkania z EIC Jury zostało zaproszonych 266 podmiotów. Zwycięskie przedsiębiorstwa otrzymają dotację i/lub komponent inwestycyjny, w zależności od swoich potrzeb, w wysokości do 17,5 mln euro. Z Polski dofinansowanie otrzymały 3 projekty: Ecopolplast sp. z o.o. – projekt Ecoplastomer, Breakthrough Technology...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.06.2022

Zapraszamy na cykl webinarów: A soil deal for Europe - mission possible in the Baltic Sea Region

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli - Business & Science Poland (BSP) oraz brukselskie oddziały z Estonii, Litwy i Łotwy zapraszają na cykl webinarów „A soil deal for Europe - mission possible in the Baltic Sea Region”. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w godz. 9.30 – 11.30, a kolejne dwa tygodnie później. Uczestnicy pierwszego webinaru dowiedzą się jakie działania na szczeblach krajowych i unijnych zostały podjęte na rzecz jednej z misji programu Horyzont Europa, jaką jest „Zdrowa Gleba i Żywność”. Drugie spotkanie poświęcone będzie zaangażowaniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora prywatnego w realizację ww. misji....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.06.2022

Czerwcowe granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w czerwcu 2022 r. 

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na czerwiec 2022 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.06.2022

Szkolenie: Współpraca handlowo - usługowa z krajami niemieckojęzycznymi

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać towary lub świadczyć usługi w krajach niemieckojęzycznych, do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w naszym Centrum w dniu 21.06.2022 r., w godzinach 10:00-14:00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak przygotować ofertę handlową dla klientów z tych trzech rynków; jakie są zasady świadczenia usług transgranicznych w Austrii, Niemczech i Szwajcarii; którą formę prowadzenia działalności eksportowej wybrać dla swojej firmy, by skutecznie i bezpiecznie prowadzić biznes w Szwajcarii, Niemczech i Austrii; na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu międzynarodowych umów handlowych z klientami z Niemiec, Szwajcarii oraz Austrii i jak zabezpieczyć transakcje handlowe. Warsztaty poprowadzi p. Łukasz Żak , prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług, delegowaniem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, prawem pracy oraz międzynarodową współpracą przedsiębiorstw. Kooperuje on m.in. z Kancelarią...» Czytaj dalej
Szkolenia
07.06.2022

Webinar: Klastry i misje w Horyzoncie Europa

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców poruszających się w obszarze badań i innowacji na webinar poświęcony klastrom i misjom w programie ramowym Horyzont Europa, które odbędzie się 30 czerwca br. w godz. 10.00 – 11.15.

Zgodnie ze strukturą programu ramowego Horyzont Europa klastry i misje znajdują się w II filarze: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa . W ramach klastrów przewiduje się rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE oraz celów zrównoważonego rozwoju. Z kolei, celem misji jest sprostanie największym globalnym wyzwaniom poprzez zaproponowanie i wdrożenie nowych rozwiązań systemowych, które doprowadzą do przemian społecznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się więcej na temat klastrów i misji, poznają ich strukturę i cele, a także nauczą się odnajdywać konkursy z konkretnych dziedzin naukowych na portalu Komisji Europejskiej - Funding & tender opportunities. Szkolenie poprowadzą konsultantki Horyzontalnego Punktu...» Czytaj dalej
Szkolenia