Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Sierpień 2020

27.08.2020

Webinar: Prawnik i twórca o prawie autorskim

Jesteś muzykiem, fotografem, artystą, naukowcem? Napisałeś artykuł albo książkę? Zaproponowano ci rolę w filmie? Znajdujesz swój artykuł, fotografię, utwór podpisaną nie swoim nazwiskiem? Albo swoje zdjęcie w czyjejś reklamie? Nigdy nie wiadomo, kiedy może ci się przydać wiedza z zakresu prawa autorskiego. Ale prawo ma to do siebie, że jest napisane językiem, który rzadko kto rozumie. No może z wyjątkiem prawnika, a on też mówi trochę innym językiem, bo przecież dla zwykłego człowieka, co to za różnica między zwłoką, a opóźnieniem? A gdyby tak prawnik i muzyk mówił o prawie autorskim?

Zapraszamy na charytatywny webinar nt. praw autorskich, który odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godzinie 10:00. W ramach webinaru zostaną poruszone podstawowe kwestie dotyczące praw autorskich i pokrewnych - od definicji utworu, przez kwestie dotyczące dozwolonego użytku, umów, prawa do wizerunku, po roszczenia w przypadku ich naruszenia — a wszystko to z naciskiem na praktyczne zastosowanie. Szkolenie poprowadzi Adam Zieliński , szczeciński raper, który w duecie z Webberem wydał 6 albumów, ale także prawnik praktykujący w jednej ze szczecińskich kancelarii. Na co dzień zajmuje się prawem własności intelektualnej i współpracuje z agencjami reklamowymi, wydawnictwami, spółkami z branży...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.08.2020

Przegląd dyrektyw dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) jest zwiększenie ambicji klimatycznych UE, tak aby emisje gazów cieplarnianych można było zmniejszyć o co najmniej 50% do 2030 r. Komisja Europejska zaprasza więc wszystkich zainteresowanych do konsultacji w sprawie stworzenia Mapy Drogowej, przeglądu i aktualizacji dyrektyw dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Ankieta potrwa do 21 września br.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania, a także otworzyła siedmiotygodniowy okres konsultacji (3 sierpnia – 21 września). Wśród ocenianych instrumentów znajdują się zarówno dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2018/2001 / UE), jak i dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27 / UE i 2018/2002 / UE). Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w dalszych pracach Komisji, a zebrane informacje przedstawione w czerwcu 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.08.2020

Możliwość skorzystania z jądrowej infrastruktury badawczej JRC

Wspólne Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre), stanowiące zaplecze badawczo-naukowe Komisji Europejskiej, ogłosiło nabór wniosków na skorzystanie ze swojej jądrowej infrastruktury badawczej. Oferta skierowana jest do instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw, które zajmują się badaniami nad energetyką jądrową. Poniżej wykaz udostępnionych laboratoriów.

• Actinide User Laboratory (ActUsLab) (Nabór wniosków do 30 września 2020 r.) HC-KA, Hot Cell Laboratory FMR, Fuels and Materials Research PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions • Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA) (Nabór wniosków do 15 października 2020 r.) AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals LILLA, Liquid Lead Laboratory SMPA, Structural Materials Performance Assessment Laboratories MCL, Micro-Characterisation Laboratory • European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT) (Nabór wniosków do 15 października 2020 r.) RADMET, Radionuclide Metrology laboratories GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.08.2020

Nowe poradniki dotyczące aplikowania o granty COFUND Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi poradnikami , w których znajdują się praktyczne informacje dotyczące wypełniania wniosku do otwartego konkursu MSCA-COFUND-2020 , który trwa do 29 września 2020 r. Odniesienia do dokumentów i zaleceń KE, wskazówki ekspertów oraz lista najczęściej popełnionych przez aplikantów błędów pomogą odnieść sukces i uzyskać dofinansowanie. Poradniki można pobrać na stronie Net4Mobility+ . Zapraszamy do lektury, a naukowców i instytucje zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do konsultowania przygotowywanego wniosku ze specjalistką Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE, p. Agnieszką Korpal: e-mail Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl , tel. 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.08.2020

Zostań ewaluatorem EIC Accelerator!

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) poszukuje ekspertów w dziedzinie finansów, biznesu i inwestycji, którzy pomogą wybrać najlepsze z tysięcy nowatorskich pomysłów zgłaszanych w ramach konkursu EIC Accelerator Pilot.

Ze względu na dwuetapową ocenę projektów, EIC potrzebuje ewaluatorów zarówno do pracy zdalnej, jak i do panelu przesłuchań podczas którego wygłaszane są prezentacje mające na celu przedstawienie propozycji na maksymalnie 10 slajdach (pitch deck)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.08.2020

Ponad 637 mln euro dla Polski z PR Horyzont 2020!

W ramach wszystkich filarów Programu Ramowego Horyzont 2020 wydano już 58 mld euro, z czego Polscy beneficjenci pozyskali finansowanie w wysokości 637,46 mln euro, jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.08.2020

Dyżur ekspercki: Skorzystaj z szansy i zostań Ekspertem KE

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia 2020 r.

Jeśli posiadają Państwo wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działacie w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujecie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, macie ogromną szansę zostać Ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Pełnienie funkcji eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. Jest to szansa uzyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do tego prestiżowego grona zachęcamy do udziału w zdalnym dyżurze eksperckim, który odbędzie się 26 sierpnia 2020 r . Wydarzenie ma formę 60-cio minutowych konsultacji...» Czytaj dalej
Szkolenia
10.08.2020

Sierpniowe granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w sierpniu 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na sierpień 2020 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Aloksa, e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.08.2020

Granty na granty - promocja jakości III

Z początkiem sierpnia br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu pt. „Granty na granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty” (dotychczas realizowanego jako program, obecnie przedsięwzięcie). O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: uczelnie, instytuty (naukowe PAN/badawcze/działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz), podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez Komisję Europejską albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant European Research Council (ERC). Szczegółowych informacji udziela p. Angelika Łysiak , e-mai: Angelika.L ysiak@zut.edu.pl lub tel. 91 449 47 23. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.08.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego).

1. Niemieckie MŚP realizujące projekt SHIP2FAIR (Solar Heat for Industrial Process into Food and Agro Industries in Renewables), i otrzymujące dofinansowanie w ramach konkursu - H2020-LCE- 2017-RES-IA, pilnie poszukuje firmy z branży rolno-spożywczej . Aby zainstalować stanowisko demonstracyjne integracji ciepła słonecznego w procesach przemysłowych. Szczegóły . 2. W ramach grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA), poszukiwany jest naukowiec do panelu European Fellowship – Society and Enterprise (EF-SE). Obejmuje on multidyscyplinarne projekty utworzone w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Potrzebny jest specjalista w dziedzinie transkryptomiki i metabolomiki (doktorant)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.08.2020

Ogłoszenie o konkursie na inkubację nr 1/AIP/IP/2020

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Preinkubacji i Inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT (dalej Regulamin) . Konkurs na inkubacje skierowany jest do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata i dotyczy usługi inkubacji, która wiąże się m.in. z udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w RCIiTT ZUT w...» Czytaj dalej
Inkubator