Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

luty 2019

22.02.2019

Ruszył nabór do nowego programu wsparcia start-upów – Szczecin_Up!

Bezpłatne wsparcie mentorów, doradców, dostęp do know-how oraz specjalistycznych szkoleń i warsztatów – to oferta dla młodych przedsiębiorców, z której będą mogli skorzystać w ramach programu Szczecin_Up!. Dzięki podjętej współpracy z mentorami, osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę na dopracowanie swojego modelu biznesowego i jego dalszy rozwój. Program zakłada również nagrodzenie najlepszych start-upów oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na rynki krajowe i zagraniczne.

Nabór ruszył 21 lutego i potrwa do 4 marca br. Organizatorem programu jest Urząd Miasta Szczecin. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT jest Partnerem tej inicjatywy.» Czytaj dalej
Inkubator
22.02.2019

Konkursy Horyzont 2020 z dziedziny ICT

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych organizowanymi w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Tematy konkursowe ICT obejmują m. in.: kluczowe technologie prorozwojowe mikro- i nanoelektronikę oraz fotonikę, elektronikę, mikrosystemy, sieci, robotykę, przetwarzanie danych i interfejsy człowiek-maszyna oraz przyszłe i powstające technologie w sektorze prywatnym i publicznym.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2019

Stypendia dla szczecińskich studentów i doktorantów

Od 1 do 8 marca 2019 r. można składać wnioski w XVIII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Przyznawane stypendia mają wspierać edukację i prowadzenie badań na preferowanych kierunkach oraz w wybranych dyscyplinach naukowych. Dodatkowo, mają on przeciwdziałać odpływowi utalentowanych młodych ludzi ze Szczecina oraz pomóc w przyciągnięciu osób spoza tego miasta.» Czytaj dalej
Inkubator
19.02.2019

Spotkanie informacyjne w Szczecinie: Fundusze Europejskie na ekspansję zagraniczną firm

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na ekspansję zagraniczną firm”.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin w godz. 9.00- 12.30. Skierowane jest ono do przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych na ekspansję zagraniczną. Podczas spotkania przedstawione zostaną największe programy, w tym Horyzont 2020 oraz Enterprise Europe Network , o których opowiedzą konsultanci RCIiT - Paweł Żebrowski oraz Michał Grudziński . Przewidziany jest również czas na indywidualne konsultacje. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie Głównego Punktu Informacyjnego .» Czytaj dalej
Szkolenia
18.02.2019

Eksperci o grantach z Horyzontu 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Enterprise Europe Network zrealizowała cykl filmów dotyczący programów ramowych.

W części cyklu poświęconej Horyzontowi 2020 eksperci KPK PB UE wyjaśniają podstawowe zasady realizacji i finansowania projektów. Tłumaczą także, dlaczego warto skorzystać z Instrumentu MŚP oraz w jaki sposób starać się o grant Marii Skłodowskiej-Curie. Tematy odcinków: Podstawowe zasady realizowania projektów w H2020 : typy projektów skierowane do przedsiębiorstw oraz sposób ich realizacji. Zasady finansowania projektów w programie H2020 : typy kosztów, wykazywanie kosztów pośrednich, kwalifikowalność VAT, wysokość dofinansowania ze strony KE, płatność na rzecz konsorcjum oraz źródła informacji. Współpraca naukowa finansowana przez KE – granty MSCA : zasady pozyskiwania grantów, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Dlaczego warto zdobyć grant...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.02.2019

Spotkanie Eksperckie pn. Wszystko, co należy wiedzieć o transgranicznej opiece zdrowotnej

W imieniu Punktu Kontaktowo-Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli zapraszamy na spotkanie poświęcone wyzwaniom jakie niesie transgraniczna codzienność, w tym opieka zdrowotna.

Spotkanie Eksperckie pn. Wszystko, co należy wiedzieć o transgranicznej opiece zdrowotnej odbędzie się 5 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie naszego Centrum. Celem niniejszego spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z przepisami, możliwościami i wymaganiami związanymi z opieką zdrowotną w ujęciu transgranicznym, tj. polsko-niemieckim. W roli ekspertów wystąpią przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się prowadzeniem spraw w ww. zakresie, tj. z polskiej strony: Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz niemieckich kas chorych: DAK-Gesundheit oraz AOK Nordost - Die Gesundheitskasse. W programie przewidziany jest także czas na merytoryczną rozmowę między specjalistami z udziałem zainteresowanych osób, która...» Czytaj dalej
Szkolenia
15.02.2019

Konkurs 1/4.1.4/2019/ POIR - konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych. W ramach konkursu
o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem projektu może być przedsiębiorca lub jednostka naukowa. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację . Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego od 4 marca do 30 kwietnia 2019. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (wyłącznie z kategorii regionów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

Spotkania brokerskie i dzień informacyjny Bio-based Industries Joint Undertaking

12 kwietnia 2019 w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone konkursowi BBI JU, który jest zaplanowany na 2019 rok w obszarach biotechnologii i bezpieczeństwa żywnościowego.

W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 21 tematów , na łączną planowaną kwotę 135 milionów euro . Wydarzenie składa się z dwóch sesji: Sesja poranna będzie dotyczyć zasad aplikowania oraz przygotowywania wniosków projektowych. Sesja popołudniowa zostanie poświęcona bezpośrednim spotkaniom z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora wydarzenia.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

Spotkania brokerskie oraz dzień informacyjny z obszaru biogospodarki!

Zapraszamy na spotkania brokerskie oraz dzień informacyjny w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, badań mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2019 w Brukseli. Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z tematami konkursowymi programu Horyzont 2020 przewidzianymi w zakresie obszarów badawczych, w ramach, których można składać wnioski projektowe. Ponadto, przyszli wnioskodawcy otrzymają wskazówki, w jaki sposób przygotować konkurencyjne wnioski. Będzie to również szansa nawiązania współpracy z przyszłymi konsorcjantami. Inicjatywa współorganizowana jest przez projekt BIOHORIZON . Wszystkie sesje będą nagrywane i transmitowane w Internecie, natomiast prezentacje zostaną opublikowane po wydarzeniu. Linki do streamingu internetowego będą dostępne w dniu 4 lipca 2019 od godziny 9:30 . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

AAL – program wspierający osoby z demencją

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu AAL (Active Assisted Living Programme). Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych, transnarodowych i multidyscyplinarnych projektów promujących rozwiązania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych poprzez ukierunkowanie na dowolny obszar aplikacji w obrębie domeny AAL. Zasady konkursu pozwalają na większą elastyczność w zakresie, wielkości i czasu trwania złożonych projektów poprzez włączenie nowego typu instrumentu - small collaborative project . Wspólne projekty muszą wykazywać wyraźną drogę do rynku i wartość dodaną dla różnych rodzajów użytkowników końcowych. Potrzeby osób starszych w połączeniu z wymaganiami innych zainteresowanych stron - np. dostawców i płatników - będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przydatnych i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie AAL o wysokim potencjale rynkowym. Zarówno "projekty...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do IV międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Zakres tematyczny konkursu: Under the umbrella of ERA-CVD, the fourth joint transnational call JTC2019 is now launched to promote co-operation and interchange between Early Career Scientists and thus enable international collaboration and new consortia establishment in all cardiovascular areas. The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding of cardiovascular diseases. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

FACCE SURPLUS – konkurs z zakresu produkcji biomasy oraz zrównoważonego rolnictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Zakres tematyczny konkursu: Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems e.g. via new bio-technologies and industrial processes, needs and opportunities of SMEs and intermediate sized businesses. Resilient agricultural systems allowing growth and intensification of agriculture under the increasing stress of climate change, new pests and disease outbreaks and other environmental pressures and preserving biodiversity and ecosystem services. Environmental sustainability indicators to assess other trade-offs between environmental and production deliverables for any particular agricultural system. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems...» Czytaj dalej
Programy Badawcze