Ruszył nabór do nowego programu wsparcia start-upów – Szczecin_Up!

Bezpłatne wsparcie mentorów, doradców, dostęp do know-how oraz specjalistycznych szkoleń i warsztatów – to oferta dla młodych przedsiębiorców, z której będą mogli skorzystać w ramach programu Szczecin_Up!. Dzięki podjętej współpracy z mentorami, osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę na dopracowanie swojego modelu biznesowego i jego dalszy rozwój. Program zakłada również nagrodzenie najlepszych start-upów oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na rynki krajowe i zagraniczne.

szczecin_up-logo.jpg

Nabór ruszył 21 lutego i potrwa do 4 marca br. Organizatorem programu jest Urząd Miasta Szczecin. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT jest Partnerem tej inicjatywy. Wszystkie szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Programu.

Dla kogo

W Szczecin_Up! uczestniczyć mogą osoby fizyczne lub zespoły, rozwijające pomysł na nowy produkt lub usługę (możliwą do skomercjalizowania) oraz młode podmioty gospodarcze (do 3 lat działalności), które poszukują możliwości dalszego wzrostu, także na rynkach międzynarodowych. Wsparcie kierowane jest do start-upów funkcjonujących na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, bez względu na reprezentowaną branżę.

Organizatorzy szukają projektów co najmniej na poziomie wstępnie zweryfikowanej rynkowo hipotezy. Zgłaszane pomysły powinny być kreatywne, innowacyjne oraz oryginalne, dotyczyć projektów przełomowych, ale też tych wpisujących się w potrzeby lokalnego rynku.

Program ma mieć charakter elitarny, w pierwszej edycji organizatorzy zamierzają objąć wsparciem maksymalnie 20 zespołów.

Zakres wsparcia

Biorąc udział w Szczecin_Up!, każdy zakwalifikowany zespół otrzyma merytoryczne wsparcie dla swojego przedsięwzięcia. Mentor podzieli się praktyczną wiedzą o prowadzeniu biznesu. Doradca pomoże w rozwiązaniu bieżących problemów. Szkolenia oraz warsztaty będą miały charakter praktyczny. Ponadto podczas trwania programu zespoły poznają inne start-upy oraz mentorów, rozszerzając przez to swoją sieć kontaktów.

Termin naboru / harmonogram

Program będzie podzielony na dwa Etapy:

Etap 1 – wszyscy zgłoszeni do programu skorzystają z organizowanych spotkań otwartych, będą informowani o przebiegu Programu, a także inicjatywach realizowanych przez partnerów Szczecin_Up!

Etap 2 – zakłada wybór start-upów, które zostaną zakwalifikowane do indywidualnego mentoringu, doradztwa oraz szkoleń (etap właściwy).

Nabór zgłoszeń: 21 luty – 4 marca
Wyniki naboru do Etapu 2: 8 marca
Kick-off meeting (start): 14 marca
Cykl szkoleń: kwiecień – wrzesień
Pitch camp: sierpień
Wydarzenia otwarte: kwiecień – grudzień
Gala Finałowa: październik

Nagrody

Główna nagroda finansowa wynosi 30 000 zł, nagroda druga to 15 000 zł. Zostaną one wręczone zespołom, które osiągną największe postępy w ramach Szczecin_Up! oraz zaprezentują się najlepiej na Gali Finałowej programu (październik 2019).

Przewidziano również szereg innych nagród, w tym rzeczowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju działalności gospodarczej (m.in. doradztwo prawne, przestrzeń biurową). Informacje o nich będą przedstawiane na bieżąco na stronie www programu oraz na profilu FB.

Mentorzy i doradcy

Mentorami są doświadczeni praktycy biznesowi, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą z początkującymi oraz dynamicznie się rozwijającymi przedsiębiorcami. Wśród około trzydziestu mentorów są znani szczecińscy przedsiębiorcy, w tym Krystian Stypuła (były współwłaściciel home.pl, obecnie anioł biznesu), Marcin Galicki z wspieram.to, czy Jarosław Mroczek, Prezes Pogoni Szczecin SA. Szereg ekspertów pochodzić będzie także spoza Szczecina.

Więcej informacji o programie można znaleźć na jego stronie oraz profilu Facebookowym.

Tagi
Inkubator