Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Wrzesień 2018

24.09.2018

Wirtualny dzień informacyjny w obszarze transportu w programie Horyzont 2020

23 października br. odbędzie się wirtualny dzień informacyjny w zakresie transportu w ramach programu Horyzont 2020.

Horizon 2020 Transport Virtual Info Day jest kolejnym dniem informacyjnym organizowanym przez Komisję Europejską w celu zapoznania jak największej liczby ekspertów, naukowców, firm oraz organizacji tematami realizowanymi w ramach programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane następujące obszary: Mobility for Growth Automated Road Transport Green Vehicles Next Generation Batteries Czas trwania wydarzenia został zaplanowany 23 października w godz. 9:30 - 13:30 . Spotkanie będzie transmitowane online. Warunkiem otrzymania linka do streamu z wydarzenia jest wcześniejsza rejestracja, którą należy wykonać poprzez formularz zgłoszeniowy . Nagranie z dnia informacyjnego będzie dostępne pod otrzymanym linkiem przez dwa lata. Dzień informacyjny kończy się sekcją...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.09.2018

Spotkania brokerskie w obszarze bezpieczeństwa w projekcie Horyzont 2020

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz projekt SEREN4 przy wsparciu Komisji Europejskiej zaprasza do Paryża na cykl spotkań brokerskich poświęconych obszarowi bezpieczeństwa.

Celem spotkań jest dotarcie do jak największej liczby firm, uniwersytetów, naukowców oraz praktyków zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Zaplanowane zostały trzy wydarzenia: Spotkanie poświęcone tematom związanym ze zwalczaniem przestępczości i terroryzmu. Termin spotkania 2 października , rejestracja do 27 września br. Spotkanie dedykowane tematom z obszaru bezpieczeństwa zewnętrznego i ochrony granic. Termin spotkania 11 października, rejestracja do 8 października br. Spotkanie adresowane dla osób zainteresowanych tematami w obszarach zagrożeń biologicznych, chemicznych, ekologicznych itp. Termin spotkania 24 października , rejestracja do 19 października br. SEREN4 (SEcurity REsearch NCP Network 4) zostało powołane w celu zwiększenia i wzmocnienia współpracy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.09.2018

Szkolenie pn. „Regionalna Szkoła HERCULES”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tygodniowym szkoleniu pn. „Regionalna Szkoła HERCULES”, który odbędzie się w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie w terminie 4-9 listopada 2018r.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu koordynowanego przez Université Grenoble Alpes , który kierowany jest do studentów, doktorantów i doświadczonych naukowców z europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetów i laboratoriów, w dziedzinie promieniowania neutronowego i synchrotronowego dla badań materii skondensowanej (biologia, chemia , fizyka, nauki o materiałach, nauki o Ziemi, zastosowania przemysłowe). Szkolenie składać się będzie z wykładów i ćwiczeń praktycznych poświęconych tematyce promieniowania synchrotronowego, w tym: wprowadzenie do promieniowania synchrotronowego i interakcji z materią spektroskopia i absorpcja dyfrakcja proszkowa techniki obrazowania biologia i miękka skondensowana materia ARPES i XPEEM wprowadzenie do neutronów wprowadzenie do XFEL Szkolenie obejmie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.09.2018

Szkolenie pn. "Praktyczne aspekty zawierania umów handlowych w obrocie międzynarodowym w zakresie towarów i usług"

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP, serdecznie zaprasza przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 04 października br.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień, związanych z zawieraniem umów handlowych, w obrocie międzynarodowym, w zakresie towarów oraz usług. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z redagowaniem umów handlowych, w szczególności do: Menadżerów – eksporterów Kadry kierowniczej zajmującej się eksportem i importem w firmie Osób odpowiedzialnych za handel międzynarodowy w organizacji W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: Uregulowanie prawne umów w obrocie międzynarodowym Proces przed-kontraktowy z Partnerem zagranicznym Reprezentacja w obrocie międzynarodowym Przygotowanie umowy w obrocie międzynarodowym Klauzule zabezpieczające realizację kontraktów w obrocie międzynarodowym Rozliczenia międzynarodowe Praktyczna analiza studium przypadków umów w międzynarodowym obrocie handlowym...» Czytaj dalej
Szkolenia
10.09.2018

Oferty współpracy w ramach H2020 – sierpień

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Aktualne oferty współpracy w ramach projektów Horyzont 2020 skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Angeliką Łysiak: alysiak@zut.edu.pl lub 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.09.2018

Dyżur ekspercki: „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem i złożeniem wniosku do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz przedstawicieli jednostek już realizujących projekty na dyżur ekspercki, który odbędzie się 26 września br.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki pn. „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020” . Spotkanie skierowane jest do podmiotów przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców. Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące m.in. kwalifikowalności wydatków, przygotowywania sprawozdań finansowych, realizacji audytów, dodatków do wynagrodzeń wypłacanych ze strony MNiSW dla bezpośrednich wykonawców projektów pochodzących z jednostek naukowych, a także szansą na uzyskanie wskazówek, co do kierunku postępowania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze