Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Wrzesień 2017

29.09.2017

Zbliżają się terminy składania wniosków o stypendia do Niemiec w ramach DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje, że w najbliższym czasie zamykają się terminy naboru wniosków o stypendia wyjazdowe do Niemiec dla polskich studentów i naukowców.

OFERTA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia. Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów Termin składania wniosków: 1 grudnia 2017 r. Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki Terminy składania wniosków: 1 listopada 2017 r. , 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września) Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Kandydaci:...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.09.2017

Oferty stypendialne do Hiszpanii

Jesteś doktorantem lub doktorem poszukującym ofert stypendialnych do Hiszpanii?

Zajrzyj do publikacji Krajowego Punktu Kontaktowego Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie, która w jednym miejscu zbiera oferty stypendialne dla kandydatów na studia doktoranckie i doktorów w ramach projektów COFUND. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Edytą Paurą-Umecką, tel. 91 449 41 53, e-mail: epazura@zut.edu.pl» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.09.2017

Otwarty konkurs w ramach ERA.Net Smart Grids Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o trwającym naborze wniosków do 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Celem 3. konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Rozumie się przez to również rozwiązania w ramach nowych lokalnych inicjatyw, powstałych w celach związanych z energetyką, a także integrację różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny. Celem jest również zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7. Projekt musi mieć charakter ponadnarodowy, obejmujący przynajmniej dwa niezależne podmioty, z co...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.09.2017

"Dyplom z wyoB+Raźni" - konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ogłasza X jubileuszową edycję konkursu pn. „Dyplom z wyoB+Raźni” na najlepsze prace dyplomowe.
Absolwencie ZUT - nie zwlekaj, weź udział !

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (poniżej). Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela p. Magdalena Ostrowska pod nr tel. 91 449 43 58 lub e-mail: mostrowska@zut.edu.pl.» Czytaj dalej
Inkubator
06.09.2017

START 2018 – nabór wniosków do konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

START to program skierowany do najzdolniejszych młodych uczonych, którzy dopiero rozpoczynają karierę, ale mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi.

Od połowy września do 31 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po uzyskaniu stopnia doktora – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł. O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: Mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe); Są doktorantami lub doktorami w Polsce, lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.09.2017

Programy B+R w pigułce!

Szukają Państwo finansowania na realizację innowacyjnych pomysłów? RCIiTT przychodzi z pomocą.

W Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy i opisaliśmy ponad 30 programów poza Horyzontem 2020, wspierających naukę oraz łączących naukę z biznesem. Są tam informacje takie jak: założenia konkursu, warunki uczestnictwa, poziom dofinansowania i aktualne terminy naborów. Przedstawione informacje dotyczą zarówno krajowych jak i międzynarodowych konkursów, takich jak m.in.: ERA-NET, strategiczne, o współpracy bilateralnej, POIR w tym programy sektorowe itp. To wszystko w jednym miejscu! Zapraszamy do lektury! ​» Czytaj dalej
Programy Badawcze