START 2018 – nabór wniosków do konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

START to program skierowany do najzdolniejszych młodych uczonych, którzy dopiero rozpoczynają karierę, ale mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi.

Od połowy września do 31 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po uzyskaniu stopnia doktora – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

  • Mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • Są doktorantami lub doktorami w Polsce, lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • Nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

    Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.