Otwarty konkurs w ramach ERA.Net Smart Grids Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o trwającym naborze wniosków do 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Celem 3. konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Rozumie się przez to również rozwiązania w ramach nowych lokalnych inicjatyw, powstałych w celach związanych z energetyką, a także integrację różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny. Celem jest również zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7.  

Projekt musi mieć charakter ponadnarodowy, obejmujący przynajmniej dwa niezależne podmioty, z co najmniej 2 krajów partnerskich, biorących udział w programie.

Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (14.09-14.11.2017 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na dofinansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 EUR.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa do 14 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w programie znajdują się na stronie NCBR oraz programu.

smart.png