Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Październik 2016

28.10.2016

Znajdź partnera do międzynarodowych projektów badawczych!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowuje kolejne wydanie anglojęzycznej publikacji prezentującej ofertę badawczą wybranych zespołów z regionu zachodniopomorskiego, które chcą zostać zauważone. Do udziału zapraszamy jednostki naukowe, firmy, stowarzyszenia, a także inne organizacje.

Celem owej publikacji jest promocja na arenie międzynarodowej ambitnych zespołów o wysokim potencjale, która ma zaowocować współpracą w międzynarodowych projektach badawczych, w szczególności w HORYZONCIE 2020. Przygotowywana publikacja będzie rozpowszechniana w wersji drukowanej i elektronicznej w całej Unii Europejskiej, w wielu międzynarodowych jednostkach badawczych oraz firmach prowadzących badania naukowe. Zamieszczone oferty, przedstawione w atrakcyjnej formie graficznej, będą doskonałą wizytówką promowanych zespołów. Publikacja ta stworzy wyjątkową szansę na przedstawienie swoich osiągnięć i możliwości badawczych wśród potencjalnych wnioskodawców. Zespoły gotowe do podjęcia międzynarodowej współpracy zapraszamy do przygotowania swojej oferty naukowo-badawczej. W związku z tym prosimy o wypełnienie załączonego formularza w jęz. angielskim...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.10.2016

Dzień Innowacji i Transferu Technologii na PUM

Centrum Transferu Technologii PUM zaprasza do udziału w konferencji pt. „Dzień Innowacji i Transferu Technologii”, która odbędzie się 28 października 2016 r.

Centrum Transferu Technologii PUM zaprasza do udziału w konferencji pt. „Dzień Innowacji i Transferu Technologii”, która odbędzie się 28 października 2016 r. W trakcie konferencji prelegenci z instytucji otoczenia biznesu z Krakowa, Łodzi i Białegostoku podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie transferu technologii, zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania opracowane przez naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie a także zostaną przedstawione możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową. Szczegółowe inforamcje, program oraz formularz rejestracyjny na to wydarzenie są dostępne na stronie PUM. Zapraszamy!» Czytaj dalej
Transfer Technologii
19.10.2016

Szkolenie: Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Zostań ekspertem w Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!"

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. " Zostań ekspertem w Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!", które odbędzie się 4 listopada br. , w godz. 9:00-13:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala „Overlock” (s. 219, II piętro). Spotkanie skierowane jest do wszystkich naukowców, przedsiębiorców i pracowników innych organizacji , posiadających specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie i chcieliby zostać ekspertami KE oceniającymi innowacyjne projekty w Horyzoncie 2020. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w dobrym stopniu komunikatywnym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione korzyści jakie daje pełnienie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.10.2016

CHIST-ERA – konkurs z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Do 17 stycznia 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu CHIST-ERA 2016 z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST).

Do 17 stycznia 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu CHIST-ERA 2016 z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST). Projekty mogą składać konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów biorących udział w programie CHIST-ERA. Zakres tematyczny konkursu: Lifelong Learning for Intelligent Systems; Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty. Na stronie internetowej konkursu przygotowano narzędzie umożliwiające poszukiwanie partnerów poprzez wypełnienie internetowego formularza. Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN oraz konkursu.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.10.2016

ERA-NET Bioenergy - konkurs z zakresu bioenergii

Od 10 października br. można składać wnioski do kolejnej edycji międzynarodowego programu pn.: 11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy.

Od 10 października br. można składać wnioski do kolejnej edycji międzynarodowego programu pn.: 11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy. Tematem konkursu jest bioenergia jako część inteligentnego i elastycznego systemu energii. Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe (będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę), konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy. Dla jednostek niepodlegających przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu. Finansowanie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na jednym z poniższych tematów: Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.10.2016

Zapraszamy do składania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt.

„Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” powstałej w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”. Przedmiotem jest technologia wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego, chroniona zgłoszeniem patentowym krajowym: P.405572 Wg zgłoszenia patentowego nr P.405572, sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego w postaci immobilizatu polega na wytworzeniu emulsji, jej homogenizacji i następnie suszeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że do wody dodaje się naturalne polimery lub modyfikowane naturalne polimery,...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
13.10.2016

"Dyplom z wyoB+Raźni" - konkurs na najlepszą pracę dyplomową ZUT

Celem konkursu jest wyłonienie prac o największym potencjale wdrożeniowym. Jeśli uważasz, że Twoja praca dyplomowa spełnia ten warunek, nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską i zdobądź nagrody!

"Dyplom z wyoB+Raźni" Celem konkursu jest wyłonienie prac o największym potencjale wdrożeniowym. Jeśli uważasz, że Twoja praca dyplomowa spełnia ten warunek, nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską i zdobądź nagrody! Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie, magisterskie, licencjackie bądź inżynierskie, obronione w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w okresie od 01 lipca 2015 do 31 października 2016 z zakresu wszystkich dyscyplin i obszarów nauki, posiadające aspekty innowacyjne oraz potencjał wdrożeniowy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego , pracy dyplomowej oraz opinii promotora w terminie od 14 października 2016 do...» Czytaj dalej
Inkubator
04.10.2016

Oferty współpracy w H2020 - październik

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020.

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. OFERTY WSPÓŁPRACY W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.10.2016

Spotkanie pn. "Biznes na dobry początek dnia" - 13 października 2016, godz. 9:00

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w nowym roku akademickim zaprasza na kolejne 'śniadanie biznesowe'. Odbędzie się ono już 13 października 2016 w godzinach 9-12:00 w siedzibie RCIiTT, w sali "Szczeciński magiel".

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w nowym roku akademickim zaprasza na kolejne 'śniadanie biznesowe'. Odbędzie się ono już 13 października 2016 w godzinach 9-12:00 w siedzibie RCIiTT, w sali "Szczeciński magiel". business_meeting_mini Celem spotkania jest doprowadzenie do nawiązania kontaktów binzesowych pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorstw oraz inwestorami. Zapraszamy naukowców wszystkich uczelni, absolwentów, przedsiębiorców, inwestorów oraz inne osoby zainteresowane spotkaniem. Podczas spotkania przedstawimy zakres działalności Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz omówimy na bieżąco organizowane wydarzenia. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby przedstawić swoje pomysły na wspólne projekty, założenie firmy, pozyskanie partnera, czy też przedstawienie własnej oferty i pozyskanie...» Czytaj dalej
Inkubator
03.10.2016

PBSE - program skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) PBSE, który jest przeznaczony na finansowanie badań w sektorze elektroenergetycznym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) PBSE , który jest przeznaczony na finansowanie badań w sektorze elektroenergetycznym. Program powstał na wniosek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum (minimum 2 przedsiębiorstwa). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna; Obszar badawczy B: Energetyka odnawialna; Obszar badawczy C: Sieci elektroenergetyczne; Obszar badawczy D: Nowe...» Czytaj dalej
Programy Badawcze