Aktualnie trwające nabory wniosków

Przypominamy, że aktualnie trwają nabory wniosków do wielu programów badawczych – zachęcamy do zajrzenia i przygotowywania wniosków!

W najbliższym czasie zamykają się nabory do:

 • EuroNanoMed III – nanomedycyna – 16. 01. 2017
 • CHIST-ERA – technologie informacyjne i komunikacyjne – 17. 01. 2017
 • ERA-NET Bioenergy – bioenergia – 23. 01. 2017
 • E-Rare – choroby rzadkie – 1. 02. 2017
 • Electric Mobility Europe – elektromobilność – 6. 02. 2017
 • TRANSCAN-2 – onkologia – 13. 02. 2017
 • SOLAR-ERA.NET – fotowoltaika – 20. 02. 2017
 • Współpraca V4-Korea – 22. 02. 2017                 
 • EU-LAC Health – zdrowie – 28. 02. 2017
 • CORE Organic – żywność i rolnictwo ekologiczne – 1. 03. 2017
 • CoBioTech – biotechnologia – 2. 03. 2017
 • FACCE SURPLUS – zrównoważone rolnictwo i produkcja biomasy – 7. 03. 2017
 • SUGI – wyzwania w urbanizacji – 15. 03. 2017
 • Mobilność Plus – mobilność międzynarodowa młodych naukowców - 15. 03. 2017
 • UWERTURA – staże w zespołach naukowych ERC – 15. 03. 2017
 • QuantERA – technologie kwantowe – 15. 03. 2017
 • LIDER – młodzi naukowcy – 17. 03. 2017
 • CORNET – badania na potrzeby branż przemysłowych – 29. 03. 2017
 • MarTERA – technologie morskie – 31. 03. 2017
 • RISE - wymiana międzysektorowa i międzynarodowa pracowników - 5. 04. 2017