10 konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków do 10 konkursu w ramach programu Eurostars-2 Cut-off 10. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).

W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Składane wnioski powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji.

O środki finansowe z Programu mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe, których liderem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie badań i rozwoju. Projekty powinny być realizowane przez co najmniej dwa niezależne podmioty z różnych państw uczestniczących w Programie.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 50 000 EUR.

Nabór trwa do 13 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie NCBR oraz programu.

17 lipca 2018 r. odbędzie się webinarium dla wnioskodawców 10. konkursu Eurostars-2, w czasie którego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z system do składania wniosków oraz poznają wskazówki, zwiększające szanse na otrzymanie finansowania w konkursie. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz.

Komentarze