ZUT odznaczony prestiżowym Logiem HR Excellence in Research!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dołączył do elitarnego grona 35 instytucji w Polsce, które mogą poszczycić się logiem HR Excellence in Research. Obecnie w grupie tej jest tylko 9 uczelni wyższych (na 434 obecnie działające w Polsce).

Inicjatorem ubiegania się o te prestiżowe odznaczenie było Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, które koordynowało wszystkie działania. Jednakże, do otrzymania Logo HR Excellence in Research przyczyniła się współpraca i zaangażowanie wielu osób z całej uczelni. Przede wszystkim wymienić należy olbrzymi odzew ze strony pracowników naukowych, którzy wypełnili rozesłane ankiety. Otrzymano 939 odpowiedzi na 1514 uprawnionych pracowników, co stanowi 62%. Taka ilość zebranych danych pozwoliła na opracowanie planu działań, dzięki którym ZUT będzie mógł poszczycić się mianem jednego z najlepszych pracodawców. Kilka działów administracji ZUT współpracowało z RCIiTT przy tworzeniu raportu do KE.

Aby uzyskać Logo HR Excellence in Research, została opracowana strategia dla ZUT dotycząca wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Strategia ta zawiera jasno określone działania, które Uczelnia musi wdrożyć. Po dwóch latach od otrzymania odznaki ZUT będzie zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Z kolei po czterech latach od uzyskania logo Komisja Europejska przeprowadzi analizę z pomocą powołanych przez siebie ekspertów zewnętrznych. Wyniki tego audytu będą warunkowały zachowanie prawa do używania logo. ZUT zobowiązał się m.in. do wspierania rozwoju karier naukowych swoich pracowników, wdrożenia kodeksu etycznego pracownika naukowego oraz przeprowadzenia serii szkoleń związanych z zasadami otwartej i przejrzystej rekrutacji oraz do wielu innych działań.

Wszystkie dokumenty związane ze strategią i planowanymi działaniami dostępne są na stronie www.hrs4r.zut.edu.pl.

hr_01.jpg

Komentarze