Zmiana organizacji pracy w RCIiTT

W związku z Komunikatem nr 12 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. o organizacji pracy w Uczelni, w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, od 16.03.2020 pracownicy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostali skierowani do pracy zdalnej.

Zgodnie z decyzją Rektora ZUT od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy RCIiTT będą pracować w trybie zdalnym. Zapraszamy więc do kontaktu drogą elektroniczną - adresy mailowe dostępne na: www.innowacje.zut.edu.pl/kontakt.

Dodatkowo, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10:00-12:00 jeden z pracowników będzie pełnić dyżur w siedzibie RCIiTT.

Natomiast w przypadku konieczności potwierdzania dokumentów w formie papierowej doraźne dyżury (w miarę zapotrzebowania zgłoszonego drogą elektroniczną) naprzemiennie pełnić będą:

w przypadku projektów nadzorowanych przez RCIiTT:
p. Agnieszka Aloksa (aaloksa@zut.edu.pl),
p. Angelika Łysiak (alysiak@zut.edu.pl);

w przypadku umownej odpłatnej działalności badawczej ZUT:
p. Joanna Koralewska (jkoralewska@zut.edu.pl),
p. Magdalena Zięba (ziebam@zut.edu.pl);

Zapraszamy do kontaktu!

Komentarze