Zaktualizowany program prac PR UE Horyzont 2020 elementem wsparcia badań i innowacji dotyczących koronawirusa

W związku z inicjatywą Coronavirus Global Response, w dniu 4 maja br. Komisja Europejska zobowiązała się do zainwestowania 1 mld euro z H2020 w badania i innowacje związane z pandemią koronawirusa. Dowodem na wywiązywanie się z obietnic jest aktualizacja programu prac PR Horyzont 2020.

Przesunięcie w budżecie wewnętrznym pozwoli wykorzystać aż 641 mln euro. Pula obejmuje środki, które nie zostały jeszcze rozdysponowane w ramach programów pracy H2020, a także zwroty z instrumentów finansowych.
 
Kluczowe działania obejmują:
•    400 mln euro w ramach Instrumentu Finansowego Dostępu do Finansowania Ryzyka dla Chorób Zakaźnych InnovFin, wdrożonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI);
•    172 mln euro na sfinansowanie dodatkowych działań w zakresie badań i innowacji w związku z pandemią koronawirusa oraz na rozszerzenie już realizowanych projektów;
•    50 mln euro na dodatkowe wsparcie Koalicji na rzecz Gotowości i Innowacji Epidemicznych, w szczególności na opracowanie szczepionek;
•    15,5 miliona euro na utworzenie infrastruktury badań nad informacją na temat zdrowia populacji;
•    3,5 mln euro na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z obszaru robotyki w służbie zdrowia.

Dodatkowo, wnioski projektowe, które otrzymały certyfikat „Seal of Excellence” od Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC)  oraz najlepsze pomysły prezentowane podczas ogólnoeuropejskiego hackathonu #EUvsVirus będą mogły skorzystać z dodatkowego wsparcia za pośrednictwem EIC Business Acceleration Services i EIC Covid-19 Challenge Platform


(Źródło: Komisja Europejska)