Wyróżnienie HR Excellence in Research – filmy instruktażowe KE

Komisja Europejska udostępniła platformę e-learningową dla instytucji ubiegających się o europejskie wyróżnienie HR Excellence in Research oraz tych, które są na dalszych etapach wdrażania strategii Human Resources Strategy for Researchers. Do takich jednostek należy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, któremu Komisja Europejska przyznała to prestiżowe odznaczenie w grudniu 2016 roku.

Platforma zawiera 70 krótkich filmów instruktażowych pokazujących techniczne aspekty aplikowania o logo HR krok po kroku, takie jak zakładanie konta na stronie EURAXESS, czy uzyskiwanie funkcji administratora HR. Dodatkowo znajdują się tam instrukcje wypełniania formularzy na poszczególnych etapach oceny, gdyż proces ten wiąże się z cykliczną ewaluacją  postępów i jakości podejmowanych działań.

Po 2 latach po otrzymaniu wyróżnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przeszedł pierwszą ocenę (Interim Assessment), natomiast obecnie przygotowuje się do oceny zewnętrznej, dokonywanej przez międzynarodowych ekspertów powołanych przez Komisję Europejską (Renewal with Site Visit), której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo HR.


Ponadto filmy wprowadzające zawierają podstawowe informacje o Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, korzyści płynące z wdrażania strategii HR w instytucjach, a także zarys całego procesu, wymagania i zasady oceny przez ekspertów na poszczególnych etapach.

Filmy dostępne są w języku angielskim, możliwa jest również transkrypcja.

Zapraszamy do platformy e-learningowej.
 

Komentarze