Współpraca naukowa ze Szwajcarią w ramach PR Horyzont Europa

Jak poinformowała minister ds. edukacji, badań naukowych i innowacji Szwajcarii, kraj ten rozpoczął negocjacje ws. zawarcia umowy stowarzyszeniowej z ruszającym od przyszłego roku Programem Ramowym UE Horyzont Europa.

Pomimo braku ostatecznego porozumienia, do czasu jego zawarcia szwajcarscy naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie z PR Horyzont Europa, podobnie jak to było w przypadku 7. PR oraz PR Horyzont 2020. Obecne plany obejmują także scenariusz ze Szwajcarią występującą w roli kraju trzeciego, w którym to przypadku udział podmiotów z tego kraju we wspólnych projektach (np. w ramach filaru II PR Horyzont Europa) byłby opłacany przez Sekretariat Stanu Szwajcarii. Niezależenie więc od przyjętej formuły, szwajcarscy naukowcy będą mieli zapewnione finansowanie. Jest to informacja szczególnie istotna dla całej społeczności naukowej, w tym z Polski, w kontekście planowanych działań badawczych z udziałem partnerów ze Szwajcarii.

Aktualne informacje na temat stanu rozmów o stowarzyszeniu Szwajcarii z PR Horyzont Europa można śledzić na stronie Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji Szwajcarii.

Komentarze