Wpływ badań finansowanych przez ERC

Niezależny przegląd wykazał, że ok. 80% projektów finansowanych w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), doprowadziło do przełomowych odkryć i postępów w nauce. Wyniki są zgodne z poprzednimi ocenami i świadczą o najwyższej jakości badań wspieranych przez ERC.

ERC co roku zleca jakościową ocenę ukończonych projektów. Ocena ta uzupełnia inne analizy i zapewnia przegląd jakości i wpływu naukowego finansowanych badań.

Przewodniczący ERC, Jean-Pierre Bourguignon stwierdził: „Pionierskie badania sfinansowane przez ERC nadal przynoszą duży wpływ, często nieprzewidywalny na początku - jak potwierdza niniejsza ocena ex post. Dowodzi to, że inwestycje UE w przełomowe badania za pośrednictwem ERC bardzo się opłacają i że Europa potrzebuje tego więcej - a nie mniej, czego się obawiamy po lipcowym szczycie UE! Jest o wiele więcej bystrych umysłów z wyjątkowymi pomysłami do sfinansowania. Naszym obowiązkiem jako Europejczyków jest upewnić się, że mają wsparcie potrzebne do urzeczywistnienia ich marzeń”.

W opublikowanym badaniu oceniono łącznie 225 projektów ERC w 25 niezależnych panelach oceniających. Wykazało ono, że 18% przeanalizowanych projektów przyniosło przełom naukowy, a 61,9% dokonało znaczących postępów naukowych. Świadczy to o wysokim poziomie naukowym a wyniki są podobne do poprzednich ocen, w których od 72% do 79% zrealizowanych projektów uznano za przełom naukowy lub znaczący postęp naukowy. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono także, że 17,6% projektów wniosło dodatkowy wkład naukowy, podczas gdy 2,5% ocenionych projektów nie zapewniło znaczącego wkładu naukowego.

Zauważono także, że chociaż nie jest to kryterium wyboru projektów przez ERC, blisko połowa z nich już miała wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i kształtowanie polityki, a oczekuje się, że około dwie trzecie będzie miało taki wpływ w perspektywie średnio- i długoterminowej. Badanie potwierdziło również silny interdyscyplinarny charakter projektów ERC. Pionierskie prace beneficjentów ERC wyraźnie pozostawiają swój ślad w nauce i już od dawna przynoszą korzyści Europejczykom na wiele sposobów.
Więcej informacji oraz pełny raport dostępne na stronie European Research Council

Źródło: Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Komentarze