Webinarium pn. Ethics Compliance under GDPR in Horizon 2020 Projects

Zapraszamy do udziału w webinarium zorganizowanym przez HEALTH NCP-Net 2.0 pn. „Ethics Compliance under GDPR in Horizon 2020 Projects”.

Celem inicjatywy jest uzyskanie przez uczestników przydatnych informacji na temat wytycznych, mających na celu zapewnienie właściwego przestrzegania zasad etyki w składanych wnioskach projektowych z zakresu zdrowia w programie Horyzont 2020.

Podczas wydarzenia omówione zostaną:

- podstawowe założenia dotyczące RODO,

- zasady i wymogi odnoszące się do przetwarzania danych osobowych,

- najczęstsze problemy etyczne w składanych wnioskach projektowych w dziedzinie zdrowia.  

Druga część spotkania zostanie poświęcona sesji pytań i odpowiedzi (Q&A session).

Prelegentem będzie Albena Kuyumdzhieva - Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Webinarium odbędzie się w dniu 20 marca 2019 w godz. 10.30 – 11.45, udział w nim jest bezpłatny, lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja – otwarta do 15 marca 2019. Ilość miejsc ograniczona.

Tagi
Szkolenia