Webinarium dla doktorantów o mobilności międzynarodowej w ramach Programu im. Iwanowskiej

7 grudnia o godzinie 13:00 (CET) odbędzie się webinarium organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej adresowane do doktorantów zainteresowanych złożeniem wniosku w Programie im. Iwanowskiej.

W trakcie webinarium doktoranci będą mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące mi.in.

  • dokumentów niezbędnych do złożenia przez poszczególne grupy wnioskodawców,
  • statusu wnioskodawcy w momencie składania i ewentualnego wyjazdu na stypendium,
  • elementów, na które należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek,
  • sposobu rozliczania się ze stypendium,
  • możliwości wyjazdu na stypendium w przypadku osób zatrudnionych np. w projektach badawczych/naukowych lub jako wykładowcy na uczelniach.

Na webinarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja elektroniczna.

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun. Termin składania wniosków w tym Programie upływa 18 grudnia br. o godz. 15:00.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące Programu są dostępne na stronie.