Warsztaty: Podstawy kreatywnego myślenia

Serdecznie zapraszamy Studentów ZUT na warsztaty z generowania nowatorskich pomysłów i oryginalnych rozwiązań, które odbędą się w dniu 16 stycznia 2020 r.

Współczesny świat stawia przed nami wyzwania globalne, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Będą mogli im sprostać tylko ludzie dobrze wyedukowani i twórczy, zdolni rozwiązywać problemy praktyczne i poznawcze, z jakimi mamy do czynienia w domu, uczelni, zakładzie pracy.

Z tego też względu zapraszamy na trening kreatywności, których program obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe mające pobudzić i rozwinąć zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów. Przygotowany przez nas zestaw zadań i ćwiczeń pomoże rozwinąć charakterystyczne cechy twórczego myślenia takie jak: płynność – rozumiana jako odwaga i łatwość w wytwarzaniu pomysłów, giętkość – gotowość do zmiany kierunku myślenia, oryginalność – zdolność do wytwarzania reakcji niezwykłych i niepowtarzalnych, staranność – dokładność i sumienność podczas pracy.

Uczestnicy zajęć treningowych proszeni są o zrobienie kilku zdjęć (z różnych perspektyw) w salach ćwiczeniowych i wykładowych, które ich zdaniem nie sprzyjają twórczemu myśleniu.

Warsztaty poprowadzi dr Dariusz Zienkiewicz, wieloletni kierownik studiów oraz kursów pedagogicznych na Politechnice Szczecińskiej oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek zarządu Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, autor licznych programów kształcenia pedagogicznego na studiach doktoranckich, kursach doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich oraz warsztatach dla wykładowców zainteresowanych zdobyczami nowoczesnej dydaktyki.

Warsztaty odbędą się w dniu 16 stycznia 2020 r., w godz. 09:00-14:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: szkolenia_power@zut.edu.pl bądź złożyć w RCIiTT do 14 stycznia 2020 r. (włącznie). Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Tagi
Szkolenia
Komentarze