V konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o przystąpieniu do inicjatywy EIG CONCERT-Japan, w ramach której został uruchomiony nabór wniosków do V konkursu. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Tematyka przygotowywanych wniosków powinna dotyczyć Functional Porous Materials.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Wnioskodawcami mogą być:

  • Jednostki naukowe
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na:

  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
  • Badania przemysłowe
  • Prace rozwojowe.

Konkurs jest jednoetapowy, nabór wniosków trwa do 11 czerwca 2018 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000  EUR. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz programu.