Trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI-2) w PR UE Horyzont 2020

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) jest największym na świecie partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jest to partnerstwo między Komisją Europejską a europejskim przemysłem farmaceutycznym, które realizowane jest w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE serdecznie zaprasza do zapoznania się z tematami naborów wniosków na projekty badawczo-innowacyjne oferowanych przez ten mechanizm.

Obecnie trwa nabór do 6 tematów konkursowych, które skierowane są do międzynarodowych konsorcjów składających się z jednostek badawczych i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Wszystkie konkursy przeprowadzane są w trybie dwu-etapowym. Do 21 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska czeka na wstępne wnioski (tzw. pre-proposals). Wnioski z I-go etapu zostaną poddane ewaluacji i tylko wybrane propozycje zostaną zaproszone do II etapu – napisania pełnego wniosku z terminem do 5 listopada 2020 roku.

Lista otwartych naborów:
1.    Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis IMI2-2020-20-01;
2.    Innovations to accelerate vaccine development vaccine development and manufacture IMI2-2020-20-02;
3.    Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis (UNITE4TB) IMI2-2020-20-03;
4.    Tumour plasticity IMI2-2020-20-04;
5.    Proton versus photon therapy for oesophageal cancer - a trimodality strategy IMI2-2020-20-05;
6.    Handling of protein drug products and stability concerns IMI2-2020-20-06;


Więcej informacji o poszczególnych konkursach, a także porad jak dostać się do konsorcjów lub jak szukać partnerów do ich budowy udziela konsultant ds. Programów Ramowych UE p. Michał Grudziński, e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl.

imi-1-300x93.png

Komentarze