Szybka ścieżka – konkurs na realizację badań!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Pula środków przeznaczona na konkurs to aż 1,1 mld zł. Nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 16 września do 16 grudnia br. (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Komentarze