Szkolenie on-line: Horyzont Europa – przegląd możliwości udziału w nowym Programie Ramowym

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych poznaniem możliwości partycypacji w Horyzoncie Europa na szkolenie poświęcone temu zagadnieniu. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 29 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro. Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Program stwarza możliwości finansowania w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym Horyzont Europa, poznają  jego strukturę, nowości w odniesieniu do Horyzontu 2020, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne będzie kładziony nacisk w najbliższym okresie finansowania. Ponadto, zostaną przekazane informacje nt. możliwości zostania ekspertem Komisji Europejskiej.

Szkolenie poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE 
w Szczecinie.

Zapraszamy do rejestracji!

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela p. Agnieszka Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

Horyzont Europa - przegląd możliwości udziału w nowym Programie Ramowym (4).png

Tagi
Szkolenia
Komentarze