„Szkoła Orłów” projekt w ramach programu POWER

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Uczelnia może otrzymać środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy).

Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 lipca 2022 r.

Oferty w ramach konkursu będą przyjmowane w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2019 r. Szczegółowe warunki projektu pozakonkursowego dostępne są na stronie MNiSW.

Opiekun konkursu w RCIiTT: Marzena Pietrzyk, mpietrzyk@zut.edu.pl; tel. 449 4885.