Szkoła bioinformatyki MedILS

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zachęca naukowców i doktorantów do udziału w szkoleniu organizowanym w Instytucie Nauk Przyrodniczych Mediterranean Institute for Life Sciences (MedILS), w dniach 11-15 maja 2020 r. w Split (Chorwacja).

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w genomice oraz najczęściej używane narzędzia i metody bioinformatyczne, które stały się istotną częścią najnowocześniejszych badań w dziedzinie biologii.

W ciągu 4 dni uczestnicy dowiedzą się jak przeszukiwać publiczne repozytoria danych, uzyskiwać zestawy danych biologicznych istotnych dla ich badań i skutecznie je analizować za pomocą narzędzi dostępnych za pośrednictwem internetowej platformy Galaxy. Zapoznają się z najczęstszymi niewłaściwymi zastosowaniami statystyki w badaniach i nauczą się przeprowadzać rzetelną statystycznie analizę swoich wyników. Sesje praktyczne dadzą uczestnikom okazję do wzmocnienia poznanych koncepcji analizy i pracy nad praktycznymi przykładami, koncentrując się na analizie danych RNA-seq.

Więcej informacji oraz program wydarzenia na stronie internetowej

euraxesslogo500_300.jpg

Komentarze